Медицински център Аглея Дерма Пловдив

  • 0%

  • 0

Биографични данни

Д-р Теодор Алексиев

Работно време

Понеделник

Понеделник

Понеделник

Четвъртък

Петък

Събота, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък

Специализации

Специализант

QR Код

Споделяне

Говорими Езици

Работни смени