Лазер център Vega Center

  • 0%

  • 0

  • 860

About US

    Изготвили сме графика си по начин, който да сведе до минимум социалният контакт.
    Между всяка процедура има отделено време за дезинфекция и проветряване.
    Персоналът ни работи с маски, ръкавици и предпазни шлемове.
    Мерим температурата на всеки клиент.

    Молим клиентите да носят предпазни маски и да спазват часовете си!
    Моля НЕ идвайте с придружител, за да няма струпване на хора!

Ще се радваме да Ви видим отново!

Working Time

Specialists

QR Code

Share

Categories

Hair
Face
Body
Laser Center
Laser hair removal
Cosmetics
Anti-cellulite procedures