• image
  НЗИС ИНТЕГРАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ С КЕП
  клиники: дерматология и естетична медицина, пластична хирургия, физиотерапия и рехабилитация, инфузионни, дентална медицина, гинекология и др.
 • image
  Премиум софтуер за медицински центрове по естетична медицина и дерматология
  приложение: естетични и дерматологични клиники, лекари по естетична медицина
 • image
  Премиум софтуер за клиники по пластична хирургия
  приложение: клиники по пластична хирургия с специализирани отделения, операционни, реанимация, стаи за престой и възстановяване
 • image
  Премиум софтуер за центрове по физиотерапия и рехабилитация
  приложение: физиотерапевтични центрове, рехабилитация, физиотерапия, възстановяване от травми
 • image
  Online management software for sites that offer services through booking
  application: Beauty studios and clinics, Health sector, SPA & Wellness, Sports, Consultants and agencies, Seminars and more.
 • image
  The fastest and easiest online calendar to use
  the ideal solution for managing customer reservations in real time from all types of devices
 • image
  The whole process, reservations, customer service, performance tracking, inventory and reporting

For your business objects

You can manage: Staff schedule, Reception, Salaries, Services, Warehouse inventory, Promotions, Client base with files.

READ MORE

Online Calendar for reservations

The fastest and easiest to use calendar for managing customer reservations and tasks in real time with the ability to charge for services.

READ MORE

Analyzes and efficiency

Marketing system for analyzing, tracking and increasing the efficiency of your business by various building criteria.

READ MORE

SMS, Viber, Email notification

Notify your customers about their reservations in real time by SMS, VIBER and E-mail.

READ MORE

Connect and sync

It has never been easier to embed your booking schedule on Facebook your website or Fashion Point.

READ MORE

Features

Browse the full list of features that will take care of and cover the needs of your business.

READ MORE

Fashion Point Care

We take care of our partners 24/7

0
Reservations
0
Services
0
Professionals
0
Listings

ПРЕМИУМ СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЦЕНТОВЕ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

FASHION POINT ДИГИТАЛИЗИРА ИЗЦЯЛО ЛЕЧЕНИЕТО НА ВАШИТЕ ПАЦИЕНТИ

ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД, ПОПЪЛВАНЕ НА АМБУЛАТОРЕН ЛИСТ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ПЛАНИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ СПОРЕД СТАТУСА НА ПАЦИЕНТА

БРОЯТ НА ПОСЕЩЕНИЯТА И ТЯХНАТА ПОВТОРЯЕМОСТ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ АВТоМАТИЧНО СПОРЕД СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА АПАРАТИТЕ, КАБИНЕТИТЕ и специалистиТЕ

РЕЗЕРВАЦИИТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАПИСАНИ с ФИКСИРАНО ВРЕМЕ ЗА УДОБСТВОТО НА ПАЦИЕНТА

ПРЕМИУМ СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КЛИНИКИ ПО ПЛАСТИЧНА ХИРУРГИЯ

FASHION POINT АВТОМАТИЗИРА ИЗЦЯЛО планирането на вашите пациенти: преглед, операционна, реанимация, стая за прЕстой и възстановяване

ДОКУМЕНТИТЕ КЪМПАЦИЕНТА МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛОЖАТ И В ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ КЪМПАЦИЕНТСКОТО ДОСИЕ

ВАШИЯТ ЕКИП ЩЕ БЪДЕ УВЕДОМЕН ЗА ВСЯКО ДЕЙСТВИЕ И ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ПАЦИЕНТИТЕ ВИ ЩЕ БЪДЕ СПОДЕЛЕНА ЗА СЪОТВЕТНИТЕ НИВА НА ДОСТЪП

ФАКТУРИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА КОНСУМАТИВИ

ПРЕМИУМ СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ ПО ЕСТЕТИЧНА МЕДИЦИНА И ДЕРМАТОЛОГИЯ

FASHION POINT ДИГИТАЛИЗИРАРАБОТАТА НА ЛЕКАРИТЕ,КОИТО ПРЕДЛАГАТ ЕСТЕТИЧНАМЕДИЦИНА И ЛЕЧЕНИЕ

ПОЗВОЛЯВА ДА ЗАПАЗИТЕ В ОНЛАЙНПАЦИЕНТСКИ ПРОФИЛ ДЕТАЙЛИСЛЕД ПРОВЕДЕНОТО ЛЕЧЕНИЕ ИЛИПОДМЛАДЯВАНЕ

МУЛТИМЕДИЙНИ МАТЕРИАЛИ, АМБУЛАТОРНИ ДОКУМЕНТИ СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ДОСИЕТА ИНФОРМИРАНИ СЪГЛАСИЯ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

напомня за предстоящите резервации, кога пациентът трябва да се върне за ретуш или подновяване на естетичния консуматив

Software for aesthetic clinics and laser centers - CRM FASHION POINT