Физиотерапия и рехабилитация

Fashion Point CRM/ERP ви предлага изцяло завършен дигитален процес в обслужването на пациентите, които имат нужда от физиотерапевтични и рехабилитационни, процедури и терапии. Планиране на лечение и повтаряемост, автоматизиран календар, който автоматично разпределя заетостта на апаратурата и капацитетите на центъра, здравни документи и проследяване на лечението.

Премиум софтуер за дигитално управление на медицински центрове за физиотерапия и рехабилитация - CRM FASHION POINT

Няма друг софтуер на планетата, който да планира толкова добре, прецизно и напълно автоматично с три стъпки, пациентските посещения за периода им на лечение, както и времето на посещение. Физиоцентровете, които полазват нашата системата повишават капацитети си и улесняват на 200% планирането на графика, спрямо свободната апаратура, лекари и кабинети.

Софтуер за планиране на лечение и пациенти за физиотерапия и рехабилитация - CRM FASHION POINT

ПЪРВИЧЕН ПРЕГЛЕД, ПОПЪЛВАНЕ НА АМБУЛАТОРЕН ЛИСТ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ, ПЛАНИРАНЕ НА ЛЕЧЕНИЕ СПОРЕД СТАТУСА НА ПАЦИЕНТА.

БРОЯТ НА ПОСЕЩЕНИЯТА И ТЯХНАТА ПОВТОРЯЕМОСТ СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ АВТоМАТИЧНО СПОРЕД СВОБОДНОТО ВРЕМЕ НА АПАРАТИТЕ, КАБИНЕТИТЕ и СПЕЦИАЛИСТИТЕ.

Софтуер за планиране на лечение и пациенти за физиотерапия и рехабилитация - CRM FASHION POINT