Пластична хирургия

Fashion Point CRM/ERP предлага дигитално настаняване и планиране на пациентите в клиниките по пластична хирургия, като осигурява заетостта на пълния набор от нужните ресурси: операционни, реанимация стаи за възстановяване и престой.

Премиум софтуер за дигитално управление на процесите в клиниките по пластична хирургия - CRM/ERP FASHION POINT

Няма друг софтуер в сферата на естетичната индустрия, в който да може да планирате с лекота, без натоварване, без излишни менюта и опции престоя на пациентите, които се нуждаят от подобренията на пластичната хирургия.

Софтуер за планиране на пластични операции и пациенти - CRM/ERP FASHION POINT

FASHION POINT АВТОМАТИЗИРА ИЗЦЯЛО планирането на вашите пациенти:преглед, операционна, реанимация, стая за прeстой и възстановяване.

ДОКУМЕНТИТЕ КЪМ ПАЦИЕНТА МОЖЕ ДА СЕ ПРИЛОЖАТ И В ЕЛЕКТРОНЕН ФОРМАТ КЪМ ПАЦИЕНТСКОТО ДОСИЕ.

ВАШИЯТ ЕКИП ЩЕ БЪДЕ УВЕДОМЕН ЗА ВСЯКО ДЕЙСТВИЕ И ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО ПАЦИЕНТИТЕ ВИ ЩЕ БЪДЕ СПОДЕЛЕНА ЗА СЪОТВЕТНИТЕ НИВА НА ДОСТЪП.

Фактурирането и управлението на инвентара са другото перо, което ще улесни значително вашите счетоводители и мениджъри.

Софтуер за планиране на пластични операции и пациенти - CRM/ERP FASHION POINT