FASHION POINT CRM AND ERP официално вече поддържа интеграция с НЗИС в реално време по наредба № Н-6

Съгласно разпоредбите на тази наредба, медицинските специалисти в лечебните и здравните заведения са длъжни да оформят електронния здравен запис за всяка една от извършените в лечебните и здравните заведения дейности.

FASHION POINT CRM AND ERP официално вече поддържа интеграция с НЗИС в реално време по наредба № Н-6

Предистория

На основание чл. 28г и чл. 28д от Закона за здравето е утвърдена Наредба № Н-6 от 21.12.2022 г. за функционирането на Националната здравно информационна система, обн. ДВ бр. 103 от 24.12.2022 г., в сила от 1.01.2023 г. Съгласно разпоредбите на тази наредба, медицинските специалисти в лечебните и здравните заведения са длъжни да оформят електронния здравен запис за всяка една от извършените в лечебните и здравните заведения дейности.

Защо е важно за медицинските центрове по естетична медицина, пластична хирургия, физиотерапия и дентална медицина?

Според наредбата всеки един регистриран медицински център, вече трябва да изпраща задължително данни за своите пациенти в НЗИС, които да се отразяват в реално време в единния официален здравен профил на всеки пациент. Целта е да има пълна прозрачност за здравето на пациентите и извършваните по тях манипулация и лечения извън регистрите на НЗОК.

Медицинските центрове по естетична медицина, пластична хирургия и дентална медицина също не правят изключение. Практикуващите лекари в тях трябва да попълват и изпращат електронно в реално време подписан с КЕП амбулаторен лист, заедно с данните за извършените терапии, анамнеза и обективно състояние за пациента им. 

РЗИ и НЗИС, не се интересуват от финансовия характер на извършените процедури и не събират и обработват такива данни.

Най-важното е лекарите да могат да видят предисторията на заболяванията към даден пациент и съответно да могат по-адекватно и безопасно да прилагат практиката си.

Както знаете не само в България естетичният бранш е доста объркан и свободен от към регулация на извършваните процедури. 

За щастие тази крачка малко или много ще вдигне летвата в обслужването на пациентите по естетична медицина, както и ще утвърди начален стандарт на регулация. Някои хора може да не са доволни от тези стъпки на държавата, но преди всичко здравето на хората е на 1-во място! Естетическата медицина и медикаментите и трябва да бъдат прилагани само и единствено от лекари!

ЗА FASHION POINT и неговото място в официалния здравен свят на България

До преди една година бяха само слухове, че лекарите, естетичните, денталните центрове, физиотерапиите и пластичните хирургии, ще трябва да регистрират официално техните пациенти, но вече Българското законодателство налага и големи глоби заради липсата на такива данни за обслужени пациенти към НЗИС.

Не е тайна, че през последните 2 години ние от Fashion Point силно фокусирахме усилията си в разработването на лесен и автоматизиран софтуер, който забележете не само да планира график, а да планира процесите при обслужването на пациенти и всичките тези усилия и хиляди чаши изпито кафе вече дават своите резултати.

В системата FASHION POINT  има интегриран подход в процеса за обслужване на пациенти още отпреди една година, а днес вече утвърдихме позицията си, като силен партньор на медицинските центрове и връзката им с държавните здравни институции, като ги защитихме с най-важната за тях функционалност, а именно да изпращат данни към НЗИС и да отговарят на изискванията на държавата.

Какво ни помогна?

Оказа се много голям плюс това, че сме приятели с нашите клиенти и, че горим в работата си, защото още преди повече от 2 години с интеграцията на функционалността ни за амбулаторен лист и разработването на системата КАНБАН МЕДИКЪЛ, която е световна иновация, бяхме покрили всички детайлни изисквания на НЗИС и всичко което ни оставаше е само да ги изпратим към НЗИС.

Зад успеха на нашия проект се крият много дълги оперативки, технически софтуерни разработки от висок клас, консултации, справки и организация с лекари, лечебни заведения, както и съдействие от техническия екип на НЗИС. 

На нас може да се доверите, нашата мисия е да предлагаме изключително качество и сигурност на данните.

 

Заявяване на НЗИС активация и интеграция за медицински центрове и лекари:
https://bit.ly/нзис

Заявете консултация Наредба № Н-6:
https://bit.ly/НЗИС-консултация

Заявете обучение за Fashion Point и как да регистрирате пациенти в НЗИС:
https://bit.ly/НЗИС-обучение

 

Коментари 0

Оставете коментар