Поставяне на финансови цели за вашето студио през новата година

Ето няколко стъпки, които ще ви помогнат да сте по-успешни през следващата година

Поставяне на финансови цели за вашето студио през новата година

Краят на годината е близо, а това винаги е добро време за оценка и преосмисляне на изминалите месеци и планиране занапред. Едно от най-добрите бизнес фокусирани решения за развитие на вашия естетичен бизнес е определянето на финансови цели за даден период. 

Ето няколко стъпки, които ще ви помогнат да сте по-успешни през следващата година: 

Заложете на оригинална визия

Всеки обект е различен, ето защо е важно да заложите на реалистични и добре планирани решения за развитие. Помислете за причините, които ви подтикнаха да започнете вашия бизнес, с каква идея и какви надежди бе създаден вашият бранд. Опитайте да си представите мащаба на вашия растеж - визуализирайки голямата картина можете да набележите целите и стъпките, които ще ви доведат там. 

Поставете цели за годината

Вероятно имате много мечтани проекти за вашия бизнес. Независимо в каква посока са те - разрастване на бизнеса, нови обекти, закупуване на модерно оборудване или нова локация - анализирайте потенциалните разходи и възможности за всяка една от най-важните опции. 

След като подредите различни идеи една до друга ще можете да видите реално възможностите за вашето развитие. Анализирайте стъпките, които биха ви довели до постигането на всяка една от идеите ви за растеж. Някои ще изглеждат нереалистични, докато за други ще се убедите сами, че с помощта на добро планиране те са напълно осъществими. 

Реалистични и постижими проекти

Отсяването на реалистични и постижими възможности, при това според вашият собствен ритъм, може да ви помогне да определите приоритетите си. Разгледайте в детайли очакваната възвръщаемост на всяка инвестиция. Така по-лесно можете да направите нужните стъпки за устойчиво прогнозиране на приходите във вашия бизнес през новата година.

Може би ще изберете да започнете с конкретни области от вашия бизнес, които са се представили по-добре от очакваното през последната година? Може би някои услуги или стоки са по-популярни от други в дадения момент. Вашият естетичен бизнес може да спечели от нови и актуални дейности, които са търсени от клиентите. Разгледайте внимателно своите резервации през изминалата година, както и приходите по месеци. Можете ли да планирате определни акции или да предвидите по-голяма натовареност на работа? Възползвайте се от тези моменти, като ги използвате като опорни точки за устойчиви кампанийни дейности във вашите обекти. 

Следващата важна стъпка към постигането на вашите финансови цели е да зададете реалистични стъпки и срокове, които да ви помогнат да развиете идеите си. Бъдете наистина конкретни! 

Запишете какво искате да постигнете - напр. увеличение на клиентите с 10% до края на второто тримесечие, след което развийте списък с неща, които ще ви помогнат да постигнете това в действителност - напр., създаване на месечен бюлетин, който достига до списък с 5000 абонати, увеличение на последователите в социалните мрежи с 3000 до края на годината и т.н. 

Каквато и да е крайната цел, тя няма как да бъде постигната без планиране и последователност. 

Постигане на финансовите цели

Как в действителност да постигнем своите финансови цели за годината? 

След като сме очертали целите е нужно да определим най-ефективните начини да ги постигнем. 

Вижте от какво се нуждаете

Увеличаване на персонала, наемане на нови специалисти?
Инвестиция в софтуер, който да облекчи работата по приемане и обработка на резервации?
Нов уебсайт и облайн магазин за вашите стоки и услуги? 
Нова локация, която да ви позволи да приемате по-голям поток на клиенти? 
Може би искате да разширите своята дейност в определена посока?

Каквито и да са специфичните цели, характерни точно за вашия бизнес и поле на изява, важно е да определите точните дейности, които ще ви помогнат да напреднете по пътя към успеха. 

Действията, които решите да предприемете, ще зависят изцяло от това, което искате да постигнете. Отново, бъдете конкретни, когато задавате тези планове. Очертайте конкретни стъпки и срокове за действие, за да поддържате екипа си организиран и в правилната посока. 

Инвестирайте във вашия бизнес

Когато новата година започне, добавете определените от вас проекти към годишния си бюджет. Ако имате нужда от повече приходи за покриване на разходите, преценете възможностите си. Може би трябва да коригирате цените, да добавите преференциални условия за постоянни клиенти или да добавите услуги, за да привлечете повече печалба. 

Ако искате да разширите клиентската си база, може да се наложи да увеличите маркетинговия си бюджет. Всички тези фактори ще определят финансовата ви политика и ще ви дадат отговори на това в каква посока да се развивате. 

Новата година е време за размисъл и поставяне на цели. Надяваме се, че горните идеи ви насърчават да отделите време предварително, за да очертаете дългосрочен план за действие в кохезия с вашия екип. 

По материали от Mindbody

Comments 0

Leave a comment