Блокиране на време и ресурс във FashionPoint

С помощта на новата функционалност на FashionPoint във всеки един момент дистанционно можете да блокирате даден ресурс - промените се отразяват незабавно и блокираните елементи не могат да бъдат ангажирани за резервация.

Блокиране на време и ресурс във FashionPoint

Непрекъснато съобразяваме функционалностите на FashionPoint, като актуализираме възможностите на софтуера така, че да отговарят точно на нуждите на вашия бизнес. 

Поддържането на непрестанна връзка с нашите клиенти - бизнесите, ползващи FashionPoint - ни помага да оптимизираме непрекъснато възможностите на софтуера така, че да отговаря максимално на специфичните нужди на управляваните с него обекти. 

Управлението на времето и ресурса в естетичния бизнес може да бъде истинско предизвикателство, особено когато става дума за повече от един обект. Прецизното планиране и календар на дейностите ще улесни не само менажирането на вашия екип, но и утилизирането на вашите ресурси. FashionPoint идва на помощ когато искате да управлявате кръстосано персонал, кабинети и оборудване в реално време.

Блокиране на дейност, час и ресурс

Най-новата функционалност във FashionPoint ви дава възможност за блокиране на ресурс, като всички промени са незабавно видими в реално време във вашия график. 

Можете да "блокирате" различни категории: 

  • Апарат
  • Служител
  • Кабинет
  • Друго

С FashionPoint вече можете да ползвате единна система, която обединява информацията за резервациите и планирате персонални задачи в общ календар. Ако обаче искате да неутрализирате някой от изброените ресурси, така че той да не е достъпен за резервация, сега лесно можете да го направите с функция "блокиране". 

Когато управлявате развит естетичен, лазерен или друг тип център с повече от един физически обекта (салона), всеки от които разполага с определен брой специфично оборудвани кабинети, вие разполагате с възможност да организирате прецизно използването и ангажираността на тези кабинети, апаратура, и не на последно място - оператори (специалист, козметик, служител) с FashionPoint.  

Понякога обаче може да се наложи даден ресурс да излезе извън употреба за определен период от време - например при планирана профилактика на апарат, за ремонт на помещение или когато служител не е на работа по време на отпуск, болничен и др. 

С помощта на новата функционалност на FashionPoint във всеки един момент дистанционно можете да блокирате даден ресурс - промените се отразяват незабавно и блокираните елементи не могат да бъдат ангажирани за резервация. Винаги имате актуален детайлен график за заетостта на кабинетите във всеки ваш обект. 

За какво ще ви е полезна тази функция

Вече с лекота можете да блокирате време в графика за рутинни, сервизни, хигиенни и др. дейности в обектите, прецизно и точно. Заложете предварително време за дезинфекция, за почистване или за зареждане с консумативи. Това време ще излиза в графика ви и е видимо за оторизираните членове на вашия екип. По този начин избягвате засичане на две дейности и забавяне в графика. 

С "блокиране на апарат" може да сте сигурни, че няма да има грешки и резервация на апарат, който не е в действие. Промените се отразяват незабавно и вие ефективно премахвате възможностите за ангажиране на недостъпен ресурс. 

Можете да планирате различни дейности, които изискват определено работно място, апаратура или специалист. Чрез "блокиране на кабинет" можете да планирате различни дейности, включително замразяване на използването на обекта поради ремонт, профилактика на апарати и други рутинни или извънредни дейности. 

Може да използвате функция "блокиране" в разнообразие от случаи: 

  • При спешна промяна в графика
  • При липса на оператор (специалист, козметик, служител)
  • При повреда на апарат и др. 

С това действие не могат да се записват резервации в блокираното време, което ви спестява време и ви предпазва от грешки. Промените се отразяват незабавно и блокираният ресурс няма как да бъде резервиран.

Вижте повече за функционалностите на FashionPoint тук. 
 

Коментари 0

Оставете коментар