Интегрирано CRM управление за салони за красота

Fashion Point е мощен инструмент за управление и анализ на клиентска информация.

Интегрирано CRM управление за салони за красота

Дигитализацията в управлението на бизнеса доказва непрекъснато своя значителен креативен и организационен потенциал в сферата на услугите. В парадигмата на предоставянето на здравни и естетични услуги, цифровизацията на редица административни процеси дава възможност за прецизно планиране на дейностите, намаляване на вашите разходи и ефективно управление на наличните ресурси. 

Във FashionPoint предлагаме иновативна комплексна услуга за интегрирано управление на вашия естетичен бизнес. 

Капацитетът на разработените от нас организационни системи обхваща всички значими аспекти на една бизнес дейност. Сега вие имате възможност за индивидуална конфигурация с максимална гъвкавост при управлението на записване на часове, процедури, постоянно актуализираща се клиентска информация, интегриране на модули за маркетинг канали, реклама и насочени предложения, мейлинг листи и поддържане на клиентски картони за максимална яснота и точна отчетност в ежедневната работа. 

FashionPoint предлага още много индивидуално конфигурирани възможности: контролирате в реално време всеки аспект от бизнеса си, както и да бюджетирате различни дейности и поръчки, да следите данни и отчетна информация и да получавате конкретни справки по определени от вас направления.

С какво помага специализираният CRM софтуер за бизнес управление

Специализираните софтуери ви помагат да облекчите и реорганизирате своите данни и информация. Възможнотите на специално разработена за вашия бизнес CRM система ще Ви позволи да съхранявате клиентски данни и дори цели досиета със информация като общ здравен статус, брой и тип проведени процедури, планирани посещения, както и за отчетност при предлагане на процент отстъпка или безплатни посещения. 

Вашата клиентска база данни в рамките на CRM системата не само ви дава идея как да достигнете до нови клиенти, но и как да работите по задържането на настоящите.

Система за управление на работата, достъпна отвсякъде

Въвеждането на единна онлайн система за управление, в която данните на вашите клиенти ви позволяват прецизно планиране и по-добро обслужване, е незаменим помощник не само за подобряването на вашата услуга, но и на условията за работа за вас и вашите служители и специалист. 

C FashionPoint ефективно управлявате екипа си с точност и прецизност, като планирате смените и заетостта спрямо направените резервации и заявки. Всичко това се случва лесно и ефективно чрез интуитивен интерфейс, достъпен за компютри, таблети и мобилни устройства. Можете да обслужвате клиентите си и да получавате обратна връзка от тях на всякъде, по всяко време. 

Вътрешни процеси, доставки, партньори и контрагенти

С помощта на FashionPoint можете да поддържате подробна база данни и за вашите партньори, доставчици, дистрибутори и други типове профили, в зависимост от спецификите на изпълняваната дейност.

Освен прецизно насрочване на часове за консултации и процедури вие можете ефективно да планирате и фактори като заетост, график за ангажирането на служители, техника, кабинети и специализирано оборудване.

Оптимизация и развитие на вашия бизнес

Когато използвате FashionPoint за планирането на вашия здравен или естетичен бизнес, вие разполагате с отлично контролиран затворен цикъл, който проследява, отразява и анализира автоматично вашите финансови постъпления и разходи.

Интегрираната система за управление ви дава значителна преднина пред конкуренцията. Тя помага да следите резултатите и да адаптирате бизнес целите си към привличане, задържане и повишаване на удовлетвореността на клиентите.

Коментари 0

Оставете коментар