Как да организираме работния процес ефективно

Няколко идеи, които ще ви помогнат да подобрите работния процес в контекста на естетичния бизнес

Как да организираме работния процес ефективно

Успешният бизнес трябва да може да разчита на гладък работен процес. Когато работите с хора е важно всеки клиент да може да се чувства добре приет и на мястото си, докато се възползва от вашите услуги. Не на последно място, добрата организация на текущата работа е предиктор за по-добро изпълнение на задачите и по-сплотен и доволен екип.

Как да организирате работния процес по отговорен и професионален начин 

Организационната инфраструктура и инструментите, които ползваме във FashionPoint, за да помогнем да организирате бизнеса си професионално, са създадени на базата на спецификите, с които се сблъскват обектите в естетичната индустрия и сферата на услугите. От услугите ни се възползват различни по големина и предлагани услуги бизнеси като медицински и естетични центрове, фризьорски салони, лазерни центрове, студия и др. 

Общото между всички тях е нуждата от ефективното управление на време. Ето няколко ключови насоки, от които да започнете:

Вътрешни процеси и работни процедури

Времето е невъзобновим ресурс и е може би най-ценното нещо изобщо! 

Въвеждането на стандартни оперативни процедури в организационната структура на вашия естетичен бизнес ще спомогне за по-добра работа във вашия екип. Ето защо е добра идея да разгледате възможностите за въвеждане и утилизиране на СОП - стандартни оперативни процедури, специфични за конкретните бизнес цели, екип и обект. 

СОП в контекста на естетичния бизнес

Създаването и утилизирането на стандартна оперативна процедура спомага за оптимизацията на работния процес. 

Стандартната оперативна процедура (Standard Operating Procedure, SOP) е комбинация от инструкции, зададени от ръководството на организацията. Тяхната цел е улесняване на процесите, свързани с ежедневната рутинна работа. 

Въвеждането на такива ясни и конкретни процедури подобрява значително ефективността на работата в екип. Използването на процедури има много ползи за бизнеса - по-бързото постигане на зададени цели, по-добра комуникативност между служителите, улесняване на вътрешните процеси, лесно обучение на нови служители и др. 

Управление на времето и ресурсите

Всеки бизнес е различен, и всеки обект е уникален в начина си на функциониране. Съществуват обаче някои базови насоки, които биха подкрепили опитите на мениджмънта за постигане на по-добра екипна кохезия и по-високи резултати. 

Планирайте 

Започвайте всеки ден с кратко и конкретно планиране на предстоящата работа. Най-добре е това да се прави под формата на списък, който да се вижда от всички в екипа. 

Не отлагайте

Отметнете най-важната и тежка задача първа. Не оставяйте важните задачи за по-късно. След като я  изпълните, следващите проблеми изглеждат в пъти по-лесни. 

Приоритизирайте 

Мултитаскингът е супер, но често може да доведе до претоварване и бърнаут. Важно е да приоритизирте и да работите фокусирани върху всяка единична задача.

Делегирайте задачи 

Много често собствениците на бизнеси и мениджърите на обекти са нагърбени с отговорни и стратегически роли в организацията. Не губете ценно време в извършване на оперативни задачи, ако имате възможност да ги делегирате на някого. 

Ясната процедура, задаването на точни цели и инструкции към вашия екип ще подсигурят правилното изпълнение на задачите. 

Вижте голямата картина

Планирането за по-голям период от време ви дава посока на работата и ви помага да виждате процесите по-ясно. Заложете до 3 главни цели на година, които да се разделят на по-малки (например тримесечни) цели за растеж и развитие. 

Коментари 0

Оставете коментар