Мениджмънт на естетични центрове и клиники: отговорности, управление и оптимизация

Развитието на естетичните и здравни центрове поставя нови изисквания, които се различават в много отношения от класическия здравен мениджмънт. В много от обектите тази позиция не е самостоятелна и често пъти собствениците и управителите съвместяват своите

Мениджмънт на естетични центрове и клиники: отговорности, управление и оптимизация

Мениджърите на здравни и естетични центрове и клиники отговарят за ежедневните операции на техния обект, включително счетоводство, персонал и спазване на нужните изисквания. Така работещите в обекта лекари, специалисти и персонал са по-способни да се съсредоточат върху обслужването на пациентите и постигането на резултати с най-високо качество.

Здравният мениджмънт е позиция която - както и всички форми на администриране в здравеопазването - продължава да става все по-търсена и необходима. Що се отнася до центровете, които обслужват пациенти за неинвазивни естетични процедури, само в САЩ близо 18 милиона пациенти са били подложени на козметични процедури през 2018 г. според Американското дружество на пластичните хирурзи (ASPS). 

Растежът на търсенето и предлагането на естетични услуги продължава, независимо от временното забавяне на глобалния пазар в следствие на пандемията от Covid-19. 

По отношение на пазарните тенденции и същината на мениджмънта на естетични центрове и салони за красота, данните са съотносими в световен мащаб, което значи, че тенденцията за все по-мащабно търсене на неинвазивни естетични услуги се отнася с пълна сила и за европейския пазар. И докато в България съществуват определени регионални разлики, то тенденциите показват, че позицията на управителя или мениджъра на естетичен център става все по-дефинирана и натоварена със специфични отговорности. 

Развитието на естетичните и здравни центрове поставя нови изисквания, които се различават в много отношения от класическия здравен мениджмънт. В много от обектите тази позиция не е самостоятелна и често пъти собствениците и управителите съвместяват своите управленски задължения заедно с директна работа с пациенти. 

Салоните са красота, естетичните центрове и клиниките за пластична хирургия по своя характер предлагат доброволно лечение и следователно разчитат на собствени маркетинг стратегии, за да стимулират бизнеса си. Това прави управлението на тези обекти много по-близки до управление на малък и среден бизнес в корпоративния смисъл на думата, отколкото до класическия здравен мениджмънт, където се разчита на клинични пътеки и планови операции. 

За да помогнем на заетите в тази сфера, ние във Fashion Point създадохме опростена за използване, но комплексна система за ефективна организация и управление на бизнеса в сферата на естетичните услуги. Много платформи предлагат система за резервации, но само Fashion Point е създадена с идеята да служи и подкрепя именно този сегмент. 

Голяма част от нашите клиенти са мениджъри в тази област, които работят в естетични центрове или салони за красота - там обикновено извършват козметични услуги и се фокусират върху подобряването на тялото и самочувтвието на своите пациенти. За разлика от болниците и други медицински заведения, работната среда на много естетични центрове и клиники за пластична хирургия запазва бутиков и личен усет и отношение. Освен за високото качество и безопасност на предлагните услуги, голяма част от предпоставките за успех се дължат на индивидуалното отношение и гъвкавото планиране както на самите дейности, така и на бизнес стратегията. 

Като административни лидери, ръководителите на естетични бизнеси следва да си сътрудничат с всички заинтересовани страни в процеса. Нерядко те трябва да наемат, обучават и планират както фронт-офис, така и клиничен персонал. Те трябва да ръководят тесните специалисти - лекарите и технически персонал - в съответствие със стратегическите цели на обекта или практиката. Мениджърите трябва да си партнират с доставчици, IT специалисти, фирма за реклама и много други акспекти, които обезпечават и поддържат практиката ефективна, а данните на пациентите в безопасност. 

Мениджмънт на естетични практики

Накратко, мениджмънта в естетичната сфера работи еднакво активно както с пациентите, така и с персонала. Хората на тази позиция трябва да са адекватни и ефективни по въпросите, засягащи както лечението, така и финансите, рекламата, развитието на практиката и таргетирането на нови клиенти. 

Това е роля, която почти винаги е изправена с лице към хората, и често работата надхвърля рамките на четирите стени на клиниката: нерядко практиките са част от по-големи мрежи и мениджърите трябва да си сътрудничат с висше ръководство или партньорски екипи при изготвянето на бюджети, цели и политики.

Fashion Point в услуга на мениджърите

Ето и някои от често срещаните отговорности на мениджърите в сферата на естетичните услуги, независимо от нивото и мащаба на практиката: 

 • управление на фронт офис и клиничен персонал
 • маркетинг на услугите на практиката 
 • прогнозиране, проектиране и поддържане на бюджети
 • идентифициране на възможности за стратегически растеж и прилагането им
 • обезпечаване на спазването на нормативните изисквания
 • проследяване и повишаване на удовлетвореността на пациентите
 • консултиране на пациенти относно възможностите за лечение, плащане и възстановяване
 • координиране с партньорски фирми и обекти - работа в мрежа


Всеки управител на салон, естетичен център или клиника трябва да приспособи ежедневните си отговорности и стратегически цели към нуждите и нишата на специфичната област на своята практика. 

Ето защо ние разработихме Fashion Point - централизирана и високо структурирана, онлайн базирана работна среда в услуга на вашия естетичен бизнес, която ви дава възможност лесно и ефективно да организирате и оптимизирате най-важните аспекти от менажирането на вашия обект. 

Fashion Point предлага изграждане и внедряване на цялостна система за мониторинг и управление на вашите дейности.

Индивидуализирана система за управление на вашия естетичен бизнес от Fashion Point

Гъвкави възможности за събиране, съхранение, обработка и анализ на информация. Лесен и интуитивен работен поток – автоматизирано събиране на информация от разнообразни източници. Бизнес системи, счетоводни програми, таблици, имейл и телефонна комуникация, уеб чатове – пълен и ефективен синхрон на цялостния поток от задачи, информация и обратна връзка в една система.

Някои от предимствата на централизираната система за управление на Fashion Point

Специфичният характер на работата в естетичните и дерматологични клиники и центрове налага голяма гъвкавост при управлението на клиентска информация, прецизното насрочване на часове за консултации и процедури, планирането на заетост и ангажирането на вашите специалисти, техника, кабинети и специализирано оборудване.

 • леснодостъпна клиентска информация
 • мобилен достъп до базата данни от различни мобилни или десктоп устройства
 • лесно и ефективно насрочване, отмяна и пренасочване на задачи, часове и процедури
 • контакт с клиента по различни канали
 • автоматично документиране на промените в клиентското досие
 • ефективна комуникация между служителите
 • ефикасно управление на времето
 • планиране и управление на ресурсите
 • организация на търговска дейност
 • лесен и интуитивен начин за управление на екипа
 • анализ на резултатите в реално време
 • инструменти за маркетинг и реклама
 • интегрирана комуникация между служители и отдели
 • ефективно проследяване (follow-up)
 • възможност за управленски решения, основани на реални данни
 • издаване на документи, фактури и др. 
 • оптимизация на нивото на обслужване
 • повишаване на клиентската удовлетвореност


С помощта на Fashion Point вие имате на разположение интегрирана система за управление на потока от информация, с която ефективно и лесно получавате пълен контрол над съвкупността от процеси, нужни за постигане на ефективно управление, оптимални резултати и трайна клиентска удовлетвореност.

Вижте повече за системата тук или поръчайте безплатна презентация

Коментари 0

Оставете коментар