Оптимизация на разходите, ценообразуване и бюджетиране в естетичните центрове

Вижте как с Fashion Point лесно можете да управлявате различни обекти - от малка практика до естетични клиники с огромен човекопоток. Лесно и без усилия управлявате служители, мобилно специализирано оборудване, цели отдели, обекти и рецепции.

Оптимизация на разходите, ценообразуване и бюджетиране в естетичните центрове

Освен всекидневните предизвикателства, пред които са изправени бизнесите в естетичния бранш, съществуват много и различни условия, които предопределят възможностите за успеха и развитието на даден обект.

Много собственици и мениджъри на фризьорски салони, естетични центрове и кабинети са изправени пред сериозната задача да управляват почти всеки един от аспектите на своя бизнес. Това дава възможност за оптимизиран контрол върху всяка стъпка, но и създава огромно напрежение и носи голяма отговорност. В един от най-бързо развиващите се сегменти на пазара за услуги – естетичният бранш - бизнесът е все по-динамичен и конкуренцията се засилва. Как можете да имате по-добър контрол върху широк спектър от дейности и задачи без това да отнема цялото ви време и ресурс за работа?

Fashion Point предлага иновативна система, разработена специално за нуждите на управлението на естетични клиники, салони и частни практики

Ние разполагаме с комплексен софтуерен инструмент за контрол, управление и статистика, който обхваща не само резервациите, но и разнообразие от специализирани процеси като отчитане в реално време на хонорар и/или заплати за персонала, поръчки на консумативи, режийни разходи, приходи и осчетоворяване в дигитална среда. 
Вижте как с Fashion Point лесно можете да управлявате различни обекти - от малка практика до естетични клиники с огромен човекопоток. Лесно и без усилия управлявате служители, мобилно специализирано оборудване, цели отдели, обекти и рецепции.

Нашият специализиран продуктоткрива десетки възможности да спестите време и пари, като в същото време имате гарантирана точност, отчетност и безопасност на вашата база данни.

Информационен масив за клиенти и служители, който ви помага да следите с автоматични нотификации статуса на различни поръчки, заявки и записани часове.

Ценообразуването в естетичния бранш

Много собственици и мениджъри в бранша са изправени пред сериозни трудности при ценообразуването и определянето на стойностите на услугите, които предлагат. От една страна е важно обектът да е на печалба и всички апсекти от бизнеса да са обезпечени. От друга страна е важно и цените, и услугите да са конвертируеми в рамките на един бързо развиващ се и силно конкурентен пазар.

Контрол на управлението на естетичния център

Как можем да ви помогнем да получите пълен контрол върху всички процеси, необходими за благоприятното управление на вашия бизнес?

Във Фешън Пойнт вие разполагате с разнообразие от модулни възможности за управление, планиране, отчетност и контрол:

- специален модул, в който можете да регистрирате разходите си, както и по какъв начин са заплатени - в брой от касата на обекта, в брой, по карта, по банка
- пълен контрол на складова наличност в рамките на системата – Фешън Пойнт ви позволява да планирате консумативите и да калкулирате тяхната стойност в крайната цена на дадена услуга или процедура - когато поръчката е изпълнена и услугата приключи и таксува, системата автоматично изважда наличността на използваните консумативи от складовата наличност и отразява стойността на разхода
- заплатите на вашите специалисти и служители се изчисляват автоматично, включително възнаграждения тип хонорар – тези разходи се регистрират и може да бъдат изплащани през системата
- детайлни анализи в реално време за текущите приходи и разходи – информация за стойността на всички приходи, детайлно представяне на всички разходи, как са били изплащани и детайлен финансов баланс на обекта към момента

Системата Фешън Пойнт

С помощта на удобните и лесни за използване инструменти, които предлага системата Фешън Пойнт вие можете да:

 • заложите и следите изпълнението на поставени цели за вашия естетичен център или обект
 • детайлна оценка на разходите
 • управление и намаляване на непреките разходи
 • анализ на цените и услугите на обекта
 • определяте сами метода на таксуване и ценообразуване
 • гъвкаво определяне на крайната цена на вашите процедури
 • планирано покриване на текущите разходи, месечен баланс и план за оптимизирането им
 • планиране на мерки за рентабилност на дейностите
 • повишаване на конкурентоспособността на вашите услуги
 • формиране и задържане на постоянен клиентски поток
 • оптимизация на вашия персонал и оборудване

Коментари 0

Оставете коментар