CRM или ERP за управление на естетичен център

Какво означават абревиатурите ERP и CRM?

CRM или ERP за управление на естетичен център

Повишаване на капацитета на работа, изрядна и систематична документация, оптимизиране на организационния процес и много по-ефективна работа. Това са само част от предимствата, които внедряването на единна система за управление на вашия бизнес може да ви донесе.

Специфичният характер на работата в естетичните и дерматологични центрове и клиники налага голяма гъвкавост при управлението на различни звена като резервации, клиентска информация, планиране на график.

Прецизното насрочване на часове за консултации и процедури, координиране на заетост и ангажирането на техника или кабинети и специализирано оборудване е задължително условие за гладкото протичане на работата в един добре организиран обект. Нерядко организацията на гладък и ефективен процес може да отнеме години работа по метода „проба-грешка“.

Съвременните възможности за дигитализация на много от процесите са отличен вариант за подобряването на работата в сферата на услугите. Ето защо много мениджъри и собственици на обекти се обръщат към нас с въпроси за това как да оптимизират бизнеса си.

Какво означават абревиатурите ERP и CRM?

Съкращенията CRM и ERP са често срещани в контекста на управлението на бизнеса, но както много други понятия от специализирана терминология, много пъти не са докрай разбирани. Нерядко функциите им може да се припокриват, а общото между тях е, че се ползват за повишаване на рентабилността, подобряването на ефективността и увеличаването на продажбите на даден бизнес. Какво точно значи CRM и ERP в сферата на услугите и как да ги използваме ефективно в сферата на естетичния бизнес?

Enterprise Resource Planning (ERP) и Customer Relationship Management (CRM) са софтуерно базирани системи за управление, използвани за подобряване на общата рентабилност на бизнеса. Често използвани успоредно, тези системи служат за цялостно подобряване на ефективността на работата и за увеличаване на резервациите и продажбите.

Какво е CRM?

Системите за управление на клиентски взаимоотношения или CRM се използват за организация и архивиране на цялата информация, свързана с крайните потребители. Накратко – CRM е интерактивна база данни с информацията за вашите клиенти, техните поръчки, сметки и т.н.

Широко се използва от мениджъри, собственици и front desk служители. Чрез такава система можете да извеждате, организирате и систематизирате различни статистики, да правите прогнози за продажби, за маркетингови цели, поддържане на контакт с клиенти. Проверявате предишни поръчки, адреси за доставка, използвани услуги.

Какво е ERP?

Докато при CRM системите вниманието е насочено предимно към клиента, при ERP системата е по-скоро фокусирана върху вашия бизнес. Естетичните центрове и бизнеси в сферата на предоставянето на услуги използват ERP системи за управление и резервации за да оптимизират ефективността на отделните процеси в рамките на един бизнес.

Подобно на CRM, ERP дава разнообразие от опции за незабавен обмен на информация между различни отдели или обекти. Информацията се подава и обработва в реално време, което скъсява времето за реакция. ERP осигурява метод за оптимизиране на бизнес процесите във всички области. Отличен вариант за бизнеси с голям клиентски поток, където трябва да се предвидят различни фактори като ангажиране на персонал, кабинети, апаратура, консумативи и др.

CRM или ERP да изберем за управление на естетичен център?

Много бизнеси в сферата на услугите използват комбинация от системи, адаптирани към спецификите на тяхната работа. Финалното решение за избор на дигитална среда за управление най-често зависи от мащаба и спецификите на вашата конкретна дейност.

Малкият бизнес определено може да спечели много от въвеждането на CRM система, която елиминира съхраняване на документация на хартия, безкрайни имейл комуникации и съпътстващите неясноти, следствие от проблемна комуникация между ръководство, служители и отдели.

От друга страна, ERP ще ви помогне да оптимизирате по-сложни бизнес процеси, да управлявате ефективно на много нива, да разчитате на коректност в подаването на данни към доставчици, отдели, филиали и подизпълнители.

Коментари 0

Оставете коментар