CRM софтуер за естетични и дерматологични клиники и центрове

CRM софтуер за естетични и дерматологични клиники и центрове

CRM софтуер за естетични и дерматологични клиники и центрове

Как да развиваме и управляваме успешно бизнеса си и да повишаваме непрекъснато клиентската удовлетвореност, като в същото време спестяваме време, усилия и ресурси.

Управлението на естетични и дерматологични клиники и центрове е свързано с различни всекидневни предизвикателства. Натоварената програма и големият поток на клиенти може да обърка дори и най-добрите професионалисти.

Ако искате клиентите да се увеличават докато вашата бизнес среда става все по-динамична, може би е време да изпреварите конкуренцията и да се възползвате от интегрирана система за управление на клиенти и клиентски резервации.

какво представлява CRM системата за един естетичен център

Какво е CRM?

CRM e съкращение от Customer Relationship Management – абревиатура, използвана най-често за да обозначи т.нар. софтуер за управление на клиентските отношения. Това е иновативна, електронно базирана стратегия за бизнес оптимизация, която е насочена към ефективното управление на взаимоотношенията с клиенти.

CRM е IT платформа за управление и подобряване на работата с клиенти и/или контрагенти – интерактивна база данни, в която можете да съхранявате богата и индивидуално конфогурирана информация и профили за настоящи и потенциални клиенти. Освен клиенти, в CRM системата можете детайлно да поддържате база данни и за вашите партньори, доставчици, дистрибутори и други типове профили, в зависимост от спецификите на изпълняваната дейност.

CRM е мощен инструмент за управление и анализ на клиентска информация. В модерния динамичен бизнес климат, наличието на интегрирана CRM система ви дава преднина пред конкуренцията, като ви помага да следите резултатите и да адаптирате бизнес целите си към привличане, задържане и повишаване на удовлетвореността на клиентите.

Можете да ползвате CRM за лесно и автоматизирана организация и синхронизиране на клиентска информация между отделни обекти, клонове или звена.

Интегрираният софтуер може да бъде лесно адаптиран към спецификите на вашата работа – именно това го прави отличен вариант за управление и оптимизация на работата на естетичните и дерматологични клиники и центрове.

Ползи от CRM системите за управление на естетични и дерматологични клиники и центрове.

Използвайте информацията, която вашите клиенти ви дават докато работите с тях! Освен обработка и анализ на данните, правилно конфигурираната CRM система ви спестява ценно време всеки ден.

С нея лесно може да автоматизирате различни важни аспекти от вашата дейност:

 • комуникация с клиенти
 • клиентско обслужване
 • директни продажби
 • анализ на резултати
 • маркетинг CRM системите ви помагат да усъвършенствате и подобрявате услугите във вашите обекти

С помощта на CRM софтуер може да получавате актуална информация, да анализирате резултатите и предизвикателствата, както и да поддържате изрядна отчетност. С лекота управлявате поръчки, записване на часове, изписване на посещения от пакетни услуги, пренасочване на задачи и цялостното взаимодействие между различни обекти, отдели или бизнес звена в рамките на една фирма.

FASHIONPOINT: Цялостен поглед върху управлението на вашия бизнес.

ERP/CRM софтуер Fahion Point за дерматологични центрове

FASHIONPOINT ви предлага изграждане и внедряване на цялостна система за мониторинг и управление на вашите дейности.

Индивидуализирана CRM система с цялостен поглед върху клиента.

Гъвкави възможности за събиране, съхранение, обработка и анализ на информация. Лесен и интуитивен работен поток – автоматизирано събиране на информация от разнообразни източници. Бизнес системи, счетоводни програми, таблици, имейл и телефонна комуникация, уеб чатове – пълен и ефективен синхрон на цялостния поток от задачи, информация и обратна връзка в една система.

Какви са предимствата на CRM системите за управлението на естетични и дерматологични клиники и центрове.

Специфичният характер на работата в естетичните и дерматологични клиники и центрове налага голяма гъвкавост при управлението на клиентска информация, прецизното насрочване на часове за консултации и процедури, планирането на заетост и ангажирането на вашите специалисти, техника, кабинети и специализирано оборудване.

С помощта на CRM система от FASHIONPOINT вие имате на разположение:

 • леснодостъпна клиентска информация
 • мобилен достъп до базата данни
 • лесно и ефективно насрочване, отмяна и пренасочване на задачи, часове и процедури
 • контакт с клиента по различни канали
 • автоматично документиране на промените в клиентското досие
 • ефективна комуникация между служителите
 • ефикасно управление на времето
 • планиране и управление на ресурсите
 • организация на търговска дейност
 • лесен и интуитивен начин за управление на екипа
 • анализ на резултатите в реално време
 • интегрирана комуникация между служители и отдели
 • ефективно проследяване (follow-up)
 • възможност за управленски решения, основани на реални данни
 • издаване на документи
 • по-добро ниво на обслужване

С наличието на единна интегрирана система за управление на потока от информация, вие лесно можете да имате пълен контрол над комбинацията от процеси, които са ви нужни за да постигнете оптимални резултати и трайна клиентска удовлетвореност.

Коментари 0

Оставете коментар