Предизвикателствата на медицинските центрове по естетична медицина

Пред какво са изправени центровете по естетична медицина и как може те да подбрят стандарта и отношенията към своите пациенти?

Предизвикателствата на медицинските центрове по естетична медицина

Направихме проучване, което споделяме с вас в тази публикация относно проблемите и решенията им в управлението на медицинските центрове по естетична медицина.

Оказва се, че не е толкова лесно да успееш като център за промяна на външния вид на пациента, който търси подкрепа в бъдещо подобрение.

През погледна на анализа ни, лекарите и екипа от медицински специалисти трябва да имат добър опит, обучение, талант и добре оборудван кабинет.
Познанията на апаратурата и консумативите в комбинация с опита и ефективните резултати допълнително подобряват доверието на пациента към тях.  

Успешните клиники по естетична грижа са изправени пред сериозни бизнес стандарти и изисквания, на които трябва  да  отговарят, за да постигнат високо и стабилно ниво на услуга.

Следва и класацията, по която категоризирахме, част от тях

1. Екип  изграден от висококвалифицирани лекари и медицински специалисти

Не само в България липсва строг регламент за обучение и лицензиране на лекари и специалисти в областта на услугите по естетичната медицина, следователно това води до увеличаване на броя от неопитни, и недобре обучени, практикуващи, които предлагат решения в една от най-бързо развиващите се ниши а именно естетичната медицина.

2. Очакваният резултат от пациента

Прозрачното отношение към пациентите е от изключителна важност, с което не трябва да се прави компромис!
Възможно е пациентите да имат нереалистични очаквания, което може да доведе до неудовлетвореност след процедурите, а от там и към негативна обратна връзка и ефект.  

3. Стандартите на безопасност и тяхното приложение в практиката

Всички процедури носят известен риск. Естетичните клиники не трябва да пренебрегват стандартите за безопасност, което  значително намалява рисковете от усложнения или нежелани реакции при пациентите.

4. Съревнование с нелоялна конкуренция

Поради високия интерес към естетични процедури, конкуренцията между клиниките, естетичните центрове и практикуващите е ожесточена и може да накара някои от тях да предлагат услуги на по-ниски цени или да ги извършват със съмнително оборудване и качество на консуматива.

5. Технологични промени

Новите технологии в областта на естетичната медицина се развиват бързо, и центровете трябва редовно да инвестират в обновяване на своето оборудване и обучение на персонала си.

6. Правни и регулаторни въпроси

Законодателството около естетичните процедури се променя и може да има различни интерпретации в различните ситуации.

7. Етични въпроси

В областта на естетичната медицина съществуват много етични предизвикателства, включително въпроси свързани с психичното здраве на пациентите и дали наистина имат нужда от подобрения или по-скоро от правилната консултация, преживявание и разбиране.

8. Маркетинг и репутация

Управлението на имиджа и репутацията на клиниката е от съществено значение, тъй като негативни отзиви или инциденти могат да имат значителни последици за бизнеса.

9. Въвеждане на дигитални иновации

Използването на CRM & ERP софтуер, като Fashion Point, ще подобри и организира основните процеси при обслужването на пациенти, изгражда добра дигитална информационна структура. С него може да се анализират повечето процеси и да се създаде основа за  добри решения в правилния за бизнеса и пациента момент.

Още по темата

За да се справят клиниките с тези предизвикателства трябва да въведат строги, единни и прозрачни стандарти в обслужването на пациентите. Инвестиции в обучения на екипа, разширяване и подобряване на технологичната база, избиране на добри бизнес партньори, маркетинг и реклама.

Очаквайте следващата ни публикация:

Как да подобрим обслужването към клиента?

 

Коментари 0

Оставете коментар